คู่นักศึกษาพากันมาเปิดโรงแรมเย็ดหลังเลิกเรียนงานดีทั้งคู่